Focus Fanatics Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-2 of 2 Results
  1. Focus Tuning Chat
    Drodzy zebrani, Potrzebuję wsparcia, bo mój FOCUS mk3 - 95KM wydaje mi się niekomfortowy przy przyspieszaniu z 6-biegową skrzynią. Kupiłem UCDS którego jeszcze nie używałem, jestem ciekaw jak zdobyć oprogramowanie PCM dla silnika T3DA aby miał 115KM? Niestety ciężko coś znaleźć w sieci...
  2. General Technical Chat
    Hi, I just want to know if I should change my transmission fluid. As far as I know, this is done only to automatic transmission cars. My focus is a 2003 Zetec with manual 5-spd. transmission, and I don't know if it has been changed ever. If I have to, please tell me what kind of fluid should I...
1-2 of 2 Results
Top